ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(9.cilt) 4 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin YILMAZ  
Bir İş Ahlâkı Sorunu Olarak ‘sömürü’ ve Toplumsal Zararları: Dinî/eğitsel Bir Yaklaşım ss.11-33
The ‘Exploitation’ As An Issue Of Business Ethics And Its Social Damages; A Religious/Pedagogical Approach

Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup ÇOŞTU Süleyman TURAN  
İngiltere’deki Türk Camileri ve Entegrasyon Sürecine Sosyo-Kültürel Katkıları ss.35-52
Turkish Mosques in England and Their Socio-Cultural Contributions to Integration Process

Özet | Abstract | Tam Metin

Tahsin KOÇYİĞİT  
İbn Battuta’nın Karadeniz Seyahati Üzerine Bazı Mülahazalar ss.53-73
Some Evaluations on Ibn Battuta's Travel to the Blacksea Region

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Rıza AYDIN  
Öğretmen – Öğrenci İlişkilerinde Empati ve Öğretmenlerin Rol Modelliği Üzerine ss.75-83
On the Empathic Relationship Between Teachers and Students and Teachers as Role Models

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AYTEN  
Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı: Türk Ve Ürdünlü Öğrenciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma ss.85-108
Death Anxiety among University Students: A Comparison Study on Turkish and Jordanian Students

Özet | Abstract | Tam Metin

Nurettin GEMİCİ  
Herausforderungen für eine islamische Religionspädagogik in der Türkei ss.109-125
Türkiye’de Din Eğitimi Konusunda Verilen Mücadeleler

Özet | Abstract | Tam Metin

Muharrem ÇAKMAK  
Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodolojik Bir Yaklaşım - Seyahate Dayalı Tasavvufî İrşad Metodu- ss.127-148
A Methodological Approach to the Religious Education and Teaching -Sufistic Guiding Method Based on Journey-

Özet | Abstract | Tam Metin

Cüneyt EREN  
Arapça Sözlükleri Kullanma Usûlü ss.149-161
The Method Of Word Searching In Arabic Alphabetical Dictionaries

Özet | Abstract | Tam Metin

Seydişehirli Mahmûd Es‘ad Çeviren: Zafer KIZIKLI  
Arap Dili ss.163-177
Arabic Language

Özet | Abstract | Tam Metin

Hafeez ULLAH Çeviren: Hasan DAM  
Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bunun Öğrencinin Öğrenmeye Katılımı, Fakülte ve Arkadaş İlişkileriyle Bağlantısı ss.179-195
Students' Academic Success And Its Association To Student Involvement With Learning And Relationships With Faculty And Peers

Özet | Abstract | Tam Metin

Jacques WAARDENBURG Çeviren: Ramazan ADIBELLİ  
İslami İncelemelerde “din” Problemi ss.197-206


Özet | Abstract | Tam Metin

Ferhat AKDEMİR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Santiago Zabala (der.), Dinin Geleceği ss.207-213


Özet | Abstract | Tam Metin

Bayramali NAZIROĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Birol Caymaz, Türkiye’de Vatandaşlık: Resmi İdeoloji ve Yansımaları ss.215-219


Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulvahid SEZEN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Murat Yıldız, Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi ss.221-223


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri