ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Hasan ATSIZ

Editör Yardımcısı
Zübeyir ÜÇTAŞ / Mehmet KÖKLÜDAĞ

Samsun  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSüleyman TURAN / Emine BATTAL  
Japon Kültüründe Engellilik ss. 9-19
Disability İn Japanese Culture

Özet | Abstract | Tam Metin

Tahsin KULA / Müslime ERDEN  
Varoluşsal Kaygı Ve Din ss. 21-41
Existential Anxiety And Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan YERKAZAN  
Zemahşerî’nin Hadisleri Te’vil Metodu ss. 43-74
The Ta’wil Method of Zamakhshari’s Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali KUMAŞ / Mehmet ÜMÜTLİ  
Sadrüşşerîa’nın Usûl Düşüncesinde Fıkıh Usûlü’nün Mahiyeti ss. 75-92
The Composition Of The Usûl Al-Fıqh İn Sadr Al-Sharia’s Usûl Anderstanding

Özet | Abstract | Tam Metin

Atiye Gülfer GÜNDOĞDU  
Okurla Dil Arasındaki Şüphe Ve Güven İlişkisinin Edebi Metnin Anlamına Etkisi ss. 93-110
Influence On Meaning Of The Literary Text Of Relation Of Faith And Suspicion Between Reader And Language

Özet | Abstract | Tam Metin

Asim DURAN  
Aydınlanma Ve Kutsal Kitap Yorumunun Tarihsel Dönüşümü ss. 111-128
The Enlightenment and the Historical Transformation of the Interpretation of Scripture

Özet | Abstract | Tam Metin

Cengiz BATUK / Rabia MERT  
Çatışan Kutsalların Ortasındaki Şehir: Kudüs ss. 129-149
City in the Middle of Conflicting Sanctuaries: Jerusalem

Özet | Abstract | Tam Metin

Tuncay KARATEKE / Şuayip ÖZDEMİR  
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Davranışları -Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği- ss. 151-169
The Academic Cheating Behaviours of The Students in The Faculty of Theo-logy -The Sample on Firat University, The Faculty of Theology-

Özet | Abstract | Tam Metin

Necattin HANAY  
Aksarâyî’nin Kitabü’l-Es’ile Ve’l-Ecvibe’si Ve Yorum Metodu ss. 171-198
Aksarayi’s Book Called al-As’ila wa’l-Ajwiba and His Method in Comment

Özet | Abstract | Tam Metin

Geoffrey P. Nash Çeviren: Mustafa Derviş DERELİ / Abdullah Ömer YAVUZ  
Geç Modern Çağda İslami Ve Bahai Modernleşmelerindeki Korku Ve Otoritenin Etkisi: Liberal Bir Perspektif ss. 199-215
The Impact of Fear and Authority on Islamic and Baha’i Modernisms in the Late Modern Age: A Liberal Perspective

Özet | Abstract | Tam Metin

Ervanur TURAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sabır Psikolojisi: Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma ss. 217-220


Özet | Abstract | Tam Metin

Osman CURUK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlk Dönem İslam Tarihi -Bir Önsöz- ss. 221-225


Özet | Abstract | Tam Metin

Recep KÖKLÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hadisleri Anlama Sorunu ss. 227-232


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular


        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (17/2)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri