ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Hasan ATSIZ

Editör Yardımcısı
Zübeyir ÜÇTAŞ / Mehmet KÖKLÜDAĞ

Samsun  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet KAYA  
Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde Şiirle İstişhâd ss. 9-42
Consultation with Poetry in the Tafsir of Hak Dini Kur’an Dili

Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail BAYER  
Mûsâ Kıssasında Yer Alan “Ateşte Olan/Olanlar”In Kimliği Üzerine Tartışmalar ss. 43-62
Discussions on The Identıty of “One/Those on Fire” Partaking in Mûsâ Parable

Özet | Abstract | Tam Metin

Fuat İSTEMİ  
İbn Kâni‘ ve Hadis İlmindeki Yeri ss. 63-82
İbn Kani’ and His Place of Hadith Science

Özet | Abstract | Tam Metin

Osman ORUÇHAN  
İbn Hacer’in Buhârî Ravileri Savunusu: Hedyu’s-Sârî Özelinde Bir Değerlendirme ss. 83-125
Ibn Hagar’s Defence on Bukhari’s Narrators: an Evaluatıon Spesific to Hadyu Al-Sari

Özet | Abstract | Tam Metin

Yasemin GÜLEÇ  
Nasîrüddin Tûsi'de Daire ve Merkezi: Bir Erdem Olarak Adalet ss. 127-145
Circle and İts Center in Nasîrüddin Tûsi: Justice as A Virtue

Özet | Abstract | Tam Metin

Cengiz BATUK Tamer ASLAN  
İslam Kültüründe Çevre Duyarlılığının Artırılmasında Resmin Önemi ss. 147-169
The Importance of Painting in Islamic Culture for Increasing of the Environmental Awareness

Özet | Abstract | Tam Metin

Kasım TİMUR  
Neden Bir “İslami Uluslararası İlişkiler Teorisi” Yoktur? ss. 171-195
Why is There No “an Islamıc Internatıonal Relatıons Theory”?

Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim AŞLAMACI  
İhl Öğrencilerinin Meslek Dersleri Ve Meslek Dersi Öğretmenlerine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ss. 197-232
The Investigation of Relationship Between Attitudes Towards The Vocational Courses and The Vocational Course Teachers of The Imam Hatip High School Students

Özet | Abstract | Tam Metin

Meredith B. MCGUIRE& James V. SPICKARD Çeviren: Filiz ORHAN  
"Modern Dünyada Din" Güncellenen 5. Anlatıya Atıfla ss. 233-292
Translation of the Title "Religion in the Modern World" Text

Özet | Abstract | Tam Metin

Eyüp KURT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bugünün Müslümanının Kur’an’la İletişimi ss. 293-297


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet KÖKLÜDAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: el-Luğatu ve’l-Mecâz Beyne’t-Tevhîd ve Vahdeti’l-Vücûd ss. 299-302


Özet | Abstract | Tam Metin

Asim DURAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Aydınlanma ve Kutsal Kitabın Kültürel Bir Metin Olarak Yeniden İnşası ss. 303-308


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular


        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (17/1)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

  <


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri